Oplandsrådet for Norsminde Fjord er et lokalt samarbejdsforum for interessenter og landmænd i oplandet til Norsminde Fjord, som vil arbejde for at finde innovative og smarte virkemidler og løsninger, der medvirker til opnåelse af god miljøtilstand og samtidig muliggøre en stadig tilstedeværelse og udvikling af landbruget i oplandet til fjorden.