BufferTech

BufferTech er et tværfagligt projekt, som har til formål at optimere udbyttet af intelligente randzoner med inddragelse af nye teknologier samt viden fra lokale lodsejere og interessenter.

Projektet er støttet af Innovationsfonden og løber over 4 år fra 2014 til 2018.

Målet med BufferTech er at finde intelligente løsninger til optimal udnyttelse af randzoner langs vandløb og søer, for at højne de økonomiske samfundsgevinster til gavn for samfund og landbrug. Derfor forskes der inden for en bred vifte af faglige områder.

  1. Fjernelse af næringsstoffer ved høst af biomasse
  2. Forbedring af biodiversitet og dets betydning for økologisk status i vandløb
  3. Udvikling af metoder til at teste sediment og næringsstoftilbageholdelse i randzoner
  4. Optimering af kvælstofomsætning og opsamling af fosfor fra drænvand
  5. Udvikling af planlægningsværktøj til optimering af randzoners funktionalitet og økonomiske samfundsge-vinster 6: Formidling af resultater, forskningsledelse og uddannelse

Der foregår løbende aktiviteter i projektet, så følg med på projekthjemmesiden

Forsøgsopstilling af intelligent randzone med henblik på måling og dokumentation af effekt.