iDRÆN

iDRÆN er et GUDP projektet (2011-2015) med et af to projektområder i oplandet til Norsminde Fjord.

Det er formålet med projektet at udvikle et værktøj, der gør det muligt at forudsige, hvor minivådområder med fordel kan placeres, og hvordan de skal dimensioneres. En stor del af projektet omhandler måling af drænafstrømning og næringsstofkoncentrationer i et delopland (Fensholt) samt opsætning af model til prædiktion af disse. Endvidere vil der blive lavet 1-2 nye minivådområder i Fensholt delopland i løbet af 2013.

Læs mere på projekthjemmesiden