Workshop om målrettet kvælstofindsats og forvaltning i oplandet til Norsminde Fjord