Soils2Sea

Soils2Sea er et BONUS Østersø projekt, som har til formål, at undersøge metoder til næringsstofforvaltning baseret på ny viden om transport af næringsstoffer mellem jordbund / rensningsanlæg til vandmiljøet.

Herunder findes:

  • Omkostningseffektive løsninger til at nedbringe næringsstofbelastningen til Østersøen.
  • Undersøge hvordan ændringer i arealanvendelse og klima kan påvirke næringsstofbelastningen til Østersøen.
  • Undersøge optimale placeringer af virkemidler til at mindske belastningen.
  • Opstille en model for Østersøen og opland med forbedrede procesbeskrivelser med henblik på at foretage detaljerede simuleringer af forskellige forvaltningsmuligheder.
  • Foreslå en decentraliseret beslutningstagning – bottom up – der skal kunne virke sammen med optimale løsninger på lokal skala.

Norsminde Fjord opland indgår som pilotområde sammen med 3 andre områder i hhv. Sverige, Polen og Rusland. I den forbindelse vil der gennem projektperioden være kontakt til Oplandsrådet for Norsminde Fjord.

Projektet forløber fra 2014-2017

Se mere på projekthjemmesiden