SupremeTech

SupremeTech er et strategisk forskningsprojekt, der skal udvikle filterteknologier til at fjerne fosfor og kvælstof i landbrugets dræningssystemer. 

Konstruerede vådområder & landskabsfiltre tættere på kilden

Dette kan ske ved anlæggelse af konstruerede vådområder eller landskabsfiltre i (eller i umiddelbar tilknytning til) dræn og mindre grøfter, hvor koncentrationsniveauerne af næringsstoffer er relativt høje, og hvor det i mindre grad konflikter med andre naturhensyn, samtidig med at dræning af produktive jorde fortsat er mulig. 

Konstruerede minivådområder er designet og optimeret til at øge filtreringsvirkningen i forhold til naturlige vådområder. I SupremeTech vil der blive forsket i to hovedtyper; konstrueret minivådområde med horisontal strømning gennem matrix ”sub surface flow” og konstrueret minivådområde med gennemstrømning over jordoverfladen i åbne bassiner ”surface flow”. 

 

Filterteknologi i drænbrønde

Fosforoverskuddet på danske landbrugsjorde er betydelig som følge af høje tilførsler gennem årtier, og akkumuleret fosfor i pløjelaget udgør nu en langsigtet risiko for vandmiljøet. I SupremeTech vil der blive forsket i, hvorledes drænbrønde med specielt udviklede filtre vil kunne afbøde tabet af fosfor i landbrugets drænvand fra arealer med risiko for tab af fosfor. 

 

Læs mere på www.supremetech.dk